روش یافتن Private Key از روی عبارات بازیابی (Seed Phrase)

امروزه اکثر کیف پول ها شامل کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری برای بازیابی رمزارزهایتان به شما تعدادی کلمه (معمولا ۱۲ یا ۲۴ کلمه) به عنوان عبارات بازیابی (Seed Phrase) می دهند که در هنگام ساخت کیف پول باید آنها را در کاغذ یادداشت کنید و در جایی امن نگهداری کنید.

اما برای انتقال رمزارزهایتان (بدون کارمزد یا به هر دلیل دیگری) از یک کیف پول که مال خودتان هست مثل کوینومی به یک کیف پول دیگر مثل اتمیک که این کیف پول هم مال خودتان هست؛ نیاز به کلید خصوصی (Private Key) آن ها دارید.

 در بعضی از کیف پول ها این امکان وجود دارد که از داخل کیف پول؛ کلید خصوصی نظیر هرکدام از آدرس هایتان را پیدا کنید و از آن برای انتقال ارز موجود در آن استفاده کنید.

 اما در صورتی که به هر دلیلی دیگر به کیف پولتان دسترسی ندارید (مثلا در صورت مفقود شدن کیف پول) یا اصلاً کیف پول شما قابلیت نشان دادن کلیدهای خصوصی را ندارد و تنها چیزی که در اختیار دارید عبارات بازیابی هستند و قصد داشته باشید رمزارزهایتان را به کیف پول دیگری منتقل کنید، چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟

 باید گفت که در کیف پول های HD با استفاده از عبارات بازیابی (Backup phrase/Seed) می توان کلید های خصوصی نظیر آدرس های تولید شده با آن Seed را پیدا کرد.

 در واقع تمام آدرس هایی که کیف پول شما می سازد و کلیدهای خصوصی نظیر آن ها تماماً از روی همان Seed یا ۱۲ کلمه بازیابی ساخته می شود. پس از روی Seed می توان آدرس ها و کلیدهای خصوصی را پیدا کرد ولی عکس این عمل امکان پذیر نیست.

 در این مقاله قصد داشتیم که به شما خاطر نشان کنیم که این کار قابل انجام است و شما با یک سرچ ساده در اینترنت با عنوان  آموزش یافتن کلیدهای خصوصی (Private Key) از روی عبارات بازیابی (Seed Phrase)  به راحتی بقیه مراحل کار را یاد خواهید گرفت.

Leave a Comment

to top