برچسب: واحد

هش ریت (Hash Rate) یا قدرت هش چیست؟

هش ریت (HashRate) یا هش پاور (Hash Power) معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد یک دستگاه...

to top